Biblioteka


poniedziałek 22 XI

PONIEDZIAŁEK


Daniel:                                                                                          Dn 1
Bóg obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem.


Apokalipsa:                                                                                 Ap 14
I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem.


Ewangelia:                                                                                  Łk 21
„Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni”.


Rozważanie:
Żyj dla życia. Pracuj dla pracy. Twórz dla twórczości. Podejmuj inicjatywę dla inicjatywy. A nie dlatego, że cię nagrodzą, że pochwalą, że odznaczą, że zaszczycą tytułem, że ogłoszą, że napiszą, że zrobią wywiad.


Poezja:
Uwielbiam cię, drzewo surowe, bo nie znajduję skargi
w twoich opadłych liściach.
Uwielbiam cię, drzewo surowe, boś kryło Jego barki
w krwawych okiściach.
                                                       K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym