Biblioteka


piątek 26 XI

PIĄTEK


Daniel:                                                                                               Dn 7
Patrzyłem, aż postawiono tron. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego.


Apokalipsa:                                                                                       Ap 20
I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. A otwarto księgę. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.


Ewangelia:                                                                                         Łk 21
„Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże”.


Rozważanie:
Zmarli czekają na twoją miłość. Nie ich prochy, ale ich dusze. Czekają na twoją prawość, uczciwość, wielkoduszność, na twoje dojrzałe człowieczeństwo. Bo oni już wiedzą, co jest prawdziwą wartością na tej ziemi i co ludzi naprawdę stanowi. Bo tylko tak możesz im pomóc – swoją świętością. Pomóc – bo jesteś z nimi złączony węzłem miłości, pamięci, szacunku, czci – jeżeli są w czyśćcu.