Biblioteka
* * *


 


     Jesteśmy świadomi, że wszystko, co dotąd zostało powiedziane, jest skrótem myślowym, a jednocześnie może wydać się prymitywne. Wynika to z naszej bezradności. Bo ośmielamy się mówić o sprawach Bożych, a te przekraczają możliwości naszego pojmowania. A przecież nie można nie myśleć, nie można nie mówić na te tematy, które dotykają naszej ludzkiej rzeczywistości w sposób istotny! Bez zrozumienia tej rzeczywistości nie da się żyć jako istota rozumna i wolna ani jednego dnia, ani jednej sekundy.
     I na koniec trzeba powiedzieć, że po śmierci będziemy uwielbieni wszyscy – tak ludzie, jak wszystko, co zostało stworzone przez Boga. O tym zresztą wspomina św. Paweł. Będą uwielbione krowy, koty, psy, drzewa, rośliny wszelakie, skały, góry, łąki, lasy. Bo to są stworzenia Boże. Bóg nie zniweczy tego, co powołał do życia. Nie może zniszczyć tego, co kocha! Nie może zniweczyć tego, co stworzył z miłości.