Biblioteka
 


ŚRODA


Syracydes:                                                                     Syr 4
Mądrość wywyższa swych synów. Kto ją miłuje, miłuje życie.


Jakub:                                                                             Jk 4
Powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo.


Ewangelia:                                                                      Mk 9
„Kto bowiem nie jest przeciwko nam, jest z nami”.


Rozważanie:
Fundamentalizm nie jest specjalnością niektórych muzułmanów. Grozi każdej religii, każdemu człowiekowi. Jedną z cech charakterystycznych jest nacjonalizm, fanatyzm, szowinizm, egoizm społeczny, narodowy, religijny. To, co między innymi faryzeusze głosili – że tylko Żydzi będą zbawieni, a wszyscy inni pójdą do piekła. Ale to grozi każdej religii. Nam też. My też potrafimy być fundamentalistami.


Poezja:
Idę ku Twoim dłoniom,
tak jak brat mój, Franciszek.
Pokochaliśmy Ciebie
jak strumień kocha ciszę.
                                 
M. Skwarnicki, Hymn o miłości