Biblioteka


I NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO
I NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO


„Kuszony przez szatana”


     Zaczęliśmy Wielki Post. Wielki czas. Wielki to znaczy Boży. Wielki bo Boży. Boży czas.
     Nie polega on tylko na tym, aby mówić o męce, o cierpieniu Jezusa, ale o Jego i naszym zmartwychwstaniu, o wiecznym życiu, wiecznym szczęściu, wiecznej radości, ku której idziemy.
     A na to trzeba wyróść ze swojej małości i gniewów.
     Chcemy Bogu ofiarować w tym Wielkim Poście to, czego On od nas oczekuje, czego pragnie, by się zmieniło w naszym życiu. A w tym czasie pełnym napięć to, czego Bóg oczekuje od nas najbardziej, to pokój.
     Ale jak jest możliwy pokój na świecie, jeżeli w twoim domu jest niepokój?! Jeżeli nie wprowadziłeś pokoju w swoim środowisku, w którym żyjesz? Jakim czołem rościsz sobie takie prawo – czynisz się orędownikiem pokoju na świecie – skoro w twoim świecie nie ma pokoju?
     A więc uśmiechnij się. Przebacz, daruj. Bądź wyrozumiały, tolerancyjny. Niech nie będą za wysokie wymagania stawiane ludziom przez ciebie. Niech w twoim sposobie bycia nie będzie godzin milczenia. Ani nawet chwil milczenia. Niech nie będzie zagniewania.
     Uśmiechnij się – do swoich najbliższych i do swoich dalszych. Niech w tobie nie będzie pogardy, lekceważenia, kpin ani wyśmiewania. A ty bądź aniołem, posłańcem, prorokiem pokoju.
     I nie dziś, tylko przez cały Wielki Post pilnujmy tej sprawy – jako sprawy, o którą prosi cały świat, również twoje środowisko.
     I proś Boga, aby ci pobłogosławił na ten czas Wielkiego Postu, żebyś zrealizował to, czego On od ciebie oczekuje, czego się po tobie spodziewa, do czego cię powołuje.