Biblioteka
 


8. NIEDZIELA ZWYKŁA


Ozeasz:                                                                                Oz 2
I poślubię cię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana.


Paweł:                                                                                  2 Kor 3
Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga.


Ewangelia:                                                                            Mk 2
„Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki, i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać w nowe bukłaki”.


Rozważanie:
A my się prędko starzejemy – przywykamy, zgadzamy się dla tak zwanego świętego spokoju, świętej zgody. A tak naprawdę, ze strachu, z lenistwa, z obojętności – z egoizmu.


Poezja:
Nie porzucaj nas w porze starości
kiedy blakną fotografie umarłych
kiedy nie umiemy już sobie przypomnieć
twarzy matki
                     A. Kamieńska, Nie porzucaj nas w porze starości