Biblioteka
 


WTOREK


Syracydes:                                                                          Syr 35 
Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a unikanie niesprawiedliwości jest Jego przebłaganiem.  


Piotr:                                                                                   1 P 1
W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.


Ewangelia:                                                                          Mk 10
„Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól”.


Rozważanie:
Chociaż nie wstępujemy do żadnego zakonu, nie sprzedajemy wszystkiego, nie rozdajemy ubogim, chociaz mamy żony, domy, dzieci, męża i rodzinę, pracę zawodową, jakiś zapas pieniędzy, to przecież mamy żyć w ubóstwie.
Musimy odciążyć się, uwolnić od zbytniej troski o sprawy materialne. Bo musimy być wolni. I skupić się na istocie życia: kochać.


Poezja:
rozklekotany wagonik snu stęka
wspinając się na stromą górę w przeszłość
ciało staje się tylko ciałem
niczym więcej 
           
   A. Kamieńska, Nie porzucaj nas w porze starości