Biblioteka


POPIELEC 


ŚRODA POPIELCOWA


Joel:                                                                                    Jl 2
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, nawróćcie się do Pana Boga naszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości. A lituje się na widok niedoli.


Paweł:                                                                                2 Kor 5
Pojednajcie się z Bogiem.


Ewangelia:                                                                          Mt 6
„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli”.


Rozważanie:
Jak długo ludzie będą chcieli być ludźmi, opowiadać będą historię Człowieka, który uczył, jak być godnym, odpowiedzialnym, bezinteresownym.
Jak długo ludzie będą chcieli być ludźmi, opowiadać będa historię Człowieka, który stanął w obronie ubogiego, nędzarza, chorego, kaleki, oświadczając, że to też ktoś kochany przez Boga. Który stanął w obronie człowieka grzesznego, odrzuconego, wzgardzonego i powiedział, że to też człowiek kochany przez Boga. Który stanął w obronie poganina, innowiercy, obcokrajowca, oświadczając, że to też człowiek kochany przez Boga.
Jak długo ludzie będą chcieli być ludźmi, opowiadać będą historię Człowieka, który postawiony przed sądem, świadomy, że gdy nie odwoła tego, czego nauczał, pójdzie na śmierć, nie odwołał niczego. Ani przed sądem swojego narodu, ani przed sądem rzymskim. A wisząc na krzyżu jeszcze powiedział do współcierpiącego: „Dziś ze Mną będziesz w raju. I, konając, nie przeklął Boga, ale powiedział: „W ręce Twoje oddaję ducha mego”.
Jak długo ludzkość będzie chciała być ludzkością, opowiadana będzie historia Człowieka imieniem Jezus. Chyba że ludzkość stanie się stadem zżerających się wzajemnie dzikich zwierząt.


Poezja:
A może dojdę Ciebie szeptem
bolesnym ruchem małych warg

może wypiję Ciebie z ciszą
nocnych ogrojców i czuwania
                                                      Z. Herbert, Usta proszą