Biblioteka


10. NIEDZIELA ZWYKŁA10. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Rodzaju:                                                                                                             Rdz 3
Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”

Paweł:                                                                                                                               2 Kor 5
Jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.

Ewangelia:                                                                                                                       Mk 3
„Któż jest moją matką i którzy sa braćmi?” I spoglądając na siedzących wokół Niego, rzekł: „Oto matka moja i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Rozważanie:
Bądź wdzięczny Bogu za każdą przyjaźń, miłość, więź, serdeczność, za przebaczenie, wyrozumiałość, cierpliwość, jaka ci jest okazywana. Bądź wdzięczny Bogu za ludzi, którzy są ci bliscy.
Oni są twoim największym życiowym skarbem.

Poezja:
Panie naucz nas się modlić
byśmy byli jako pielgrzymi
wędrujący przez rzeki złego czasu
po kamykach świętych wersetów
ale daj nam wesołe życie
oddal smutek twarzy
zakapturzonych męką
pozwól nad różą trwać w zachwycie
i na rękach unieść krople rosy
strącone skrzydłem ptaka
z porannych gałęzi
                             Z. Ławrynowicz, Panie naucz nas się modlić