Biblioteka


ŚRODA 

ŚRODA

Paweł:                                                                                      2 Kor 3
On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.

Księga Królewska:                                                                   1 Krl 18
Jeżeli Pan jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie.

Ewangelia:                                                                                Mt 5
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełniać”.

Rozważanie:
„Nie zabijaj”.
To znaczy: daj żyć. Pozwól żyć. Sobie, drugim. Do tego głównego wezwania należą kolejne przykazania: Nie cudzołóż – czyli bądź wiernym. Nie kradnij – czyli dawaj drugiemu to, czego potrzebuje. Nie mów fałszywego świadectwa – mów prawdę. Nie pożądaj – nie bądź zazdrosny, ale ciesz się z powodzenia bliźniego.
A więc „nie zabijaj”, to znaczy: pomóż drugiemu żyć i pomóż sobie żyć.