Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Paweł:                                                                                                                                2 Kor 1
Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa.

Księga Królewska:                                                                                                          1 Krl 18
Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochylił się ku ziemi.

Ewangelia:                                                                                                                          Mt 5
„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!”

Rozważanie:
Naucz się przebaczać. Bo nie przebaczasz. Naucz się darować. Bo nie darujesz. Bo skreślasz tego, kto ci podpadnie. Bo nie dosłyszałeś, nie chcesz dosłyszeć tego, co Syn Twój powiedział: „Odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy”.