Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Paweł:                                                                                      2 Kor 5
W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.

Księga Królewska:                                                                   1 Krl 19
Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł z Tobą.

Ewangelia:                                                                                Mt 5
„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Rozważanie:
Trzeba rozmawiać. W domu, w pracy. Nie z pozycji siły, nie z pozycji władzy, ale po prostu – jak człowiek z człowiekiem.