Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Paweł:                                                                                                                          2 Kor 11
Hebrajczykami są? I ja. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama? I ja. Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej.

Księga Królewska:                                                                                                    2 Krl 11
Jojada zawarł przymierze między Panem a królem i ludem, by byli ludem Pana.

Ewangelia:                                                                                                                   Mt 6
Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

Rozważanie:
Czekamy na tego, który zamykał, maltretował, mordował więźniów politycznych. Czekamy choćby na jednego sędziego czy prokuratora, który skazywał na śmierć działaczy politycznych. Niechby przyszedł, niechby oświadczył, niechby napisał, że przeprasza za to, że wyrywał paznokcie więźniom, że bił ich na wszelaki sposób, że wsadzał do piwnic, gdzie stali całymi dniami po kolana w wodzie. I chyba nie doczekaliśmy się tego.