Biblioteka


12. NIEDZIELA ZWYKŁA12. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Hioba:                                                                     Hi 38
Z wichru Pan powiedział Hiobowi.

Paweł:                                                                                2 Kor 5
Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.

Ewangelia:                                                                          Mk 4
Nauczycielu, nic Cię nie obchodzi, że giniemy?

Rozważanie:
Są zawody, w których człowiek naraża się na śmierć – strażacy, górnicy, policjanci, wojskowi, piloci samolotowi. Ale gdy zastanowimy się, to trzeba by było rozszerzyć ten asortyment ludzi. Chociażby o lekarzy, pielęgniarki, tuż zaraz idą nauczyciele, ale i prokuratorzy, sędziowie. W końcu trzeba stwierdzić, że właściwie każdy zawód dobrze wykonywany. A więc dziennikarze, artyści, reżyserowie, poeci, powieściopisarze. Każdy zawód jest niebezpieczny, gdy tylko ktoś potraktuje go poważnie. W każdym człowiek naraża się na śmierć. Nie tylko przez zamach, przez morderstwo. Ale po prostu z wyczerpania.

Poezja:
Jak Ci dziękować, żeś mi dał tak wiele,
Iż jestem w życiu jak ów gość przygodny,
Co zaproszony został na wesele
Niespodziewanie i nie odszedł głodny.
                                                                 L. Staff, Radość