Biblioteka


XVI NIEDZIELA ZWYKŁAXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

„Zaczął ich nauczać”

     Potrzeba nam mądrych ludzi. Mądrych rodziców i mądrych dzieci. Mądrych nauczycieli i uczniów. Mądrych profesorów i studentów. Mądrych wybierających i wybranych. Mądrych posłów i senatorów. Mądrych ludzi na stanowiskach ministerialnych i zwyczajnych urzędników. Mądrych inżynierów i robotników. Mądrych ekonomistów i kupców.
     Potrzeba mądrości każdemu z nas.
     Usiądźmy tak jak Maria u stóp Jezusa i słuchajmy Go. Bóg jest źródłem mądrości. Bóg objawia nam swoją mądrość przez Jezusa Chrystusa. Usiądźmy i słuchajmy Go.
     Żeby sobie wyrobić swoje zdanie. Żeby oceniać sytuację w rzeczywistości. Żeby nie dać się uwieść ani tym z prawa, ani tym z lewa. Żeby zająć swoje stanowisko. Żeby być człowiekiem.

* * * 

     Słuchajmy Jezusa. Spotykamy się z Nim w każdej Mszy świętej, w każdej Mszy świętej przemawia do nas. 
     A każda Msza święta jest inna. Jezus inną sprawę nam przedkłada, tłumaczy, wyjaśnia, uzasadnia dziś, inną jutro, jeszcze inną pojutrze. Żebyśmy umieli krytycznie patrzeć na świat. Żebyśmy umieli znaleźć swój pogląd, ukształtować swoją opinię, zbudować swoją argumentację.
     Łączmy się z Jezusem na Mszach świętych. Łączmy się z Nim z pomocą naszych prywatnych modlitw, prywatnych czytań, adoracji Najświętszego Sakramentu.
     Nigdy tego za dużo.