Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Księga Wyjścia:                                                                  Wj 34
A on dawał im polecenia powierzone mu przez Pana.

Jeremiasz:                                                                           Jr 15
Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znowu stanął przede mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami.

Ewangelia:                                                                           Mt 13
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli”.

Rozważanie:
W naszym narodzie słowo „nauczyciel” nie ma najlepszej rekomendacji. Funkcjonuje opinia: „Gdy się taki już nigdzie nie dostanie, gdy nie umie co innego robić w życiu, to idzie do szkoły uczyć”.

Poezja:
Jestem jak chwila
która ci oczy otwiera ze zdumienia 
                                             
 B. Ostromęcki, ***