Biblioteka


22. NIEDZIELA ZWYKŁA22. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Powtórzonego Prawa:                                                   Pwt 4
Słuchaj praw i  nakazów, abyście żyli. Nic nie dodacie i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością.

Jakub:                                                                                         Jk 1
Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.

Ewangelia:                                                                                  Mt 7
„Co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota”.

Rozważanie:
Modlitwa jest często określona jako rozmowa z Panem Bogiem. Ale na dobrą sprawę, brzmi to cudacznie. Modlitwa to jest akt wiary, to zjednoczenie z Bogiem. Z Bogiem, który jest miłością, światłem, pokojem, ciszą. A jeżeli tak, to postępuj w ten sposób, abyś się uspokoił, wyciszył, abyś nabrał w siebie jasności.

Poezja:
umieranie to tylko spadanie
z mont blanc ciała 
                                      
J. Baran, Skok ostateczny