Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (3 IX)PONIEDZIAŁEK

Paweł:                                                                                        1 Tes 4
Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.

Paweł:                                                                                        1 Kor 2
Mowa moja i moje głoszenie nauki były ukazywaniem ducha i mocy, aby się wiara wasza opierała nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

Ewangelia:                                                                                  Łk 4
„Eliasz został posłany tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony tylko Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić.

Rozważanie:
Różaniec potrzebny jest tobie, któryś w ciągłym pośpiechu, ucieczce, doganianiu. Ty, któryś w ciągłym zaaferowaniu, zmartwieniach, troskach, kłopotach, obawach i strachach.

Poezja:
skok o WSZYSTKO
w zachłanną nicość 
                           
J. Baran, Skok ostateczny