Biblioteka


WTOREKWTOREK

Paweł:                                                                                        1 Tes 5
Jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności.

 

Paweł:                                                                                        1 Kor 2
Człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się wydaje, nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić.

Ewangelia:                                                                                  Łk 4
Jezus nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.

Rozważanie:
W modlitwie jedyną słuszną drogą jest droga ku kontemplacji. Oczywiście, że funkcjonują w dalszym ciągu dotychczasowe formy. Na przykład: czytasz Ewangelię, zatrzymujesz się nad kolejnym zdaniem i rozważasz. Albo: czytasz książkę religijną, która ci pomaga w rozumieniu prawdy. Albo: odmawiasz pacierz ranny i wieczorny. Ale wszystkie te formy i im podobne są narzędziami, abyś się mógł zjednoczyć z Bogiem, który jest ciszą.

Poezja:
z wiarą że po
przekroczeniu bariery istnienia
otworzy się sam
spadochron duszy 
                                         
J. Baran, Skok ostateczny