Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Paweł:                                                                                        Kol 1
Modlimy się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Jezusie Chrystusie i o waszej miłości.

Paweł:                                                                                        1 Kor 3
Nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg.

Ewangelia:                                                                                  Łk 4
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego: chciały Go zatrzymać.

Rozważanie:
Jezus jest Słowem Bożym. Jest Człowiekiem, który wypowiedział Ojca, czyli wypowiedział sobą miłość, prawdę, pokój. Wyraził sobą – życiem swoim i nauczaniem. I dlatego jest taki ważny w naszym życiu. I dlatego się tak w Niego wpatrujemy, wsłuchujemy. Bo poprzez Niego przyjmujemy Boga samego.