Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Paweł:                                                                                        Kol 1
On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna.
 

Paweł:                                                                                        1 Kor 3
Wszystko bowiem jest wasze: czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.

Ewangelia:                                                                                  Łk 5
Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”.

Rozważanie:
Jezus to mędrzec Pański. Jezus to nauczyciel. Uczy nas prawdy życia. Uczy nas życia. My po to przychodzimy do kościoła, aby nas uczył. Każda Msza święta to kolejny okruch Jego mądrości. Każda Msza święta niesie fragment Jego nauki.