Biblioteka


WTOREKWTOREK

Ezdrasz:                                                                           Ezd 6
Izraelici, kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie domu Bożego.

Księga Przysłów:                                                             Prz 21
Postępowanie uczciwe i prawe milsze jest dla Pana niż krwawa ofiara.

Ewangelia:                                                                       Łk 8
On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

Rozważanie:
Miłość to nasz ciąg ku prawdzie. Stąd nasze szkoły, studia, książki, nauka, czytanie, zgłębianie, słuchanie.
Miłość to nasz ciąg ku dobru. Stąd nasza tęsknota za człowiekiem mądrym, pięknym, wielkim, wspaniałym.
Miłość to nasz ciąg ku doskonałości. Stąd nasza tęsknota za Bogiem.

Poezja:
podczas przydrożnych postojów
spisywał będziesz
w pocie wyobraźni
prywatną Ewangelię Życia 

                                 J. Baran, Przykazania