Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Aggeusz:                                                                             Ag 1
Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka.

Kohelet:                                                                              Koh 1
Marność nad marnościami, wszystko marność. Mówienie jest wysiłkiem: nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem ani ucho napełni słuchaniem.

Ewangelia:                                                                          Łk 9
Niektórzy mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.

Rozważanie:
Wtedy, kiedy pomagamy, budujemy, służymy, objaśniamy, tłumaczymy, tworzymy, wtedy nie ubożejemy, nie tracimy, tylko przeciwnie: rośnie w nas mądrość, siła, prawda, piękno i dobro, i światło. Stwierdzamy, żeśmy nawet nie przypuszczali, że nas na tyle stać, że potrafimy wznieść się do takiej pozycji, do takiego poziomu.