Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Aggeusz:                                                                             Ag 1 
Nabierz ducha, cały ludu ziemi, mówi Pan. Do pracy! Bo ja jestem z wami.

Kohelet:                                                                              Koh 3
Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieniami i czas ich zbierania, czas pieszczot i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju.

Ewangelia:                                                                          Łk 9
Jezus zwrócił się z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.

Rozważanie:
To nie jest tak, że nowożeńcy przychodzą do kościoła, żeby przystąpić do sakramentu małżeństwa. To nie jest tak, że nowożeńcy odchodzą od swojego życia świeckiego i wchodzą w świat sakralny. Jest jeden świat: świat Boży. To, co dokonuje się w tak zwanym świeckim życiu, jest pełne Boga. To, co stało się w osobistym świeckim życiu nowożeńców, to jest Bóg, który ich dotknął. To jest zachwyt, zauroczenie – miłość, która doprowadza do chwili, kiedy nowożeńcy mówią: „I ślubuję ci wierność – aż do śmierci”.