Biblioteka


26. NIEDZIELA ZWYKŁA26. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Liczb:                                                                        Lb 11
Mojżesz odparł: „Oby cały lud prorokował, oby mu dał Pan swego ducha”.

Jakub:                                                                                   Jk 5
Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów.

Ewangelia:                                                                            Mk 9
„Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.

Rozważanie:
Nowożeńcy przychodzą do kościoła, bo taki jest człowiek, że potrzebuje instytucji – potrzebuje dopełnienia. Bo potrzebuje zewnętrznych znaków, wyrazu swoich wewnętrznych przeżyć. Nowożeńcy chcą oficjalnie powiedzieć: „I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”. Chcą otrzymać oficjalną akceptację swojej decyzji ze strony społeczności, do której należą.

Poezja:
Kiedy się starasz zapomnieć
pamięta
kiedy nie możesz zasnąć
czeka aż się obudzisz
kiedy nie myślisz wracać
wygląda ciebie
                                       J. Pasierb, Przypowieść o Ojcu