Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (1 X)PONIEDZIAŁEK

Zachariasz:                                                                                Za 8
I znowu staruszkowie i staruszki zasiądą na placach, i zaroją się place od bawiących się tam chłopców i dziewcząt.

Hiob:                                                                                          Hi 1
Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Pan dał i Pan zabrał. Niech będzie imię Pana błogosławione.

Ewangelia:                                                                                 Łk 9
„Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”.

Rozważanie:
Wielka miłość składa się z małych miłości. Z miłości do krzesła, stołu, lampy, obrazu, domu. Wielką miłość należy budować z pomocą drobnych miłości.

Poezja:
kiedy nie widzisz wyjścia
każe otwierać wrota
kiedy umierasz z głodu
poleca nakrywać stoły
                                   J. Pasierb, Przypowieść o Ojcu