Biblioteka


WTOREKWTOREK

Zachariasz:                                                                             Za 8
To mówi Pan Zastępów: „Przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast”.

Hiob:                                                                                       Hi 3
Co śmierci czekają, szukają jej bardziej niż skarbów roli, cieszą się, że doszli do grobu.

Ewangelia:                                                                              Łk 9
Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?” Lecz On odwróciwszy się, zabronił im.

Rozważanie:
Miłość w Bogu to również ciąg ku prawdzie, dobru, pięknu – ku światłu każdego z nas. Bośmy Jego dziełem, Jego stworzeniem. My nosimy w sobie Jego rzeczywistość.

Poezja:
kiedy się kulisz w łachmanie
wybiera dla ciebie szatę
gdy mówisz wstanę i pójdę
rusza naprzeciw 
                                            J. Pasierb, Przypowieść o Ojcu