Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Nehemiasz:                                                                           Ne 8
Czytali więc z księgi Prawa Bożego dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie.

Hiob:                                                                                      Hi 19
Wybawca mój me szczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę, moje oczy ujrzą, nie kto inny.

Ewangelia:                                                                            Łk 10
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”.

Rozważanie:
W nas jest miłość ku ludziom, ciąg ku ludziom. Bo jesteśmy kruszynami skalnego Masywu, kroplami Morza, promieniami Światła.

Poezja:
gdy twój brat wspomni żeś odszedł
odpowie że właśnie wróciłeś 
                                             J. Pasierb, Przypowieść o Ojcu