Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Baruch:                                                                                      Ba 1
Byliśmy niewierni wobec Pana Boga naszego, byliśmy niedbali w posłuszeństwie na głos Jego.

Hiob:                                                                                          Hi 38
Czy dotarłeś do źródeł morza? Czy doszedłeś do dna otchłani? Czy wskazano ci bramy śmierci? Widziałeś drzwi do ciemności? Czy zgłębiłeś przestrzeń ziemi? Powiedz, czy znasz to wszystko?

Ewangelia:                                                                                 Łk 10
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły”.

Rozważanie:
Lgniemy do Ciszy, Pokoju, Miłości. Lgniemy do Wolności. Ciągniemy ku Niemu. Chcemy się do Niego zbliżyć, z Nim zjednoczyć, Nim napełnić.