Biblioteka


31. NIEDZIELA ZWYKŁA31. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Powtórzonego Prawa:                                                 Pwt 6
Pan Bóg nasz Pan jest jedyny.

Paweł:                                                                                      Hbr 7
Jezus trwa na wieki.

Ewangelia:                                                                               Mk 12
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”.

Rozważanie:
Do końca nie przestaniemy się bać. Do końca nie potrafimy Bogu bezgranicznie zaufać. Ale prosimy Cię – choćby o jeden krok ku nadziei, choćby o jedno wierniejsze drgnienie serca. Prosimy o większą pewność, że nie chcesz nas karać. Że nas nie pozostawisz osamotnionych.

Poezja:
Umarła w młodym wieku, nie ma kobiety
– Co to znaczy nie ma – rzekł zuchwale jej mężczyzna
– Nie dla mnie takie zagrania
Już następnego dnia poleciał na jej grób
I wskrzesił ją, aby jej powiedzieć, że nakarmił dzieci…
Ucieszyła się i znowu umarła, a on poszedł do roboty
                                                          
J. Kawalec, Sposób na śmierć