Biblioteka


WTOREKWTOREK

Paweł:                                                                                Rz 12
Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie.

Paweł:                                                                                Flp 2
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem.

Ewangelia:                                                                         Łk 14
„Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać”.

Rozważanie:
Polska to nie tylko najwyższe wartości ogólnoludzkie podobne a nawet identyczne do tych, jakie wyznają inne narody. Polska to inny krajobraz, klimat, język, historia, kultura. To specyficzna atmosfera, niepowtarzalna.

Poezja:
Pędził do niej i wskrzeszał ją wiele razy…
Zabiera mi to sporo czasu
Muszę coś z tym zrobić
Więc któregoś dnia wskrzesił ją na dobre
I przyprowadził do domu…
                                                        J. Kawalec, Sposób na śmierć