Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (19 XI)PONIEDZIAŁEK

Księga Machabejska:                                                              1 Mch 1
Sto czterdziestego piątego roku księgi Prawa, które znaleziono, darto w strzępy i palono ogniem.

Apokalipsa:                                                                              Ap 1
Usłyszałem Pana mówiącego do mnie: „Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości”.

Ewangelia:                                                                               Łk 18
Jakiś niewidomy wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”

Rozważanie:
Sformułowanie: normalne życie czy naturalne życie brzmi jakoś nieciekawie. A tak naprawdę, na to, żeby być normalnym człowiekiem, potrzeba często heroizmu.

Poezja:
Wiara jest także, jeżeli ktoś zrani
Nogę kamieniem i wie, że kamienie
Są po to, żeby nogi nam raniły.
Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie,
I nasz, i kwiatów cień pada na ziemię:
Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły.
                                                           Cz. Miłosz, Wiara