Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Księga Machabejska:                                                             1 Mch 2
Ty jesteś zwierzchnikiem sławnym i wielkim w tym mieście, a powagę twoją umacniają synowie i krewni.

Apokalipsa:                                                                             Ap 5
Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć.

Ewangelia:                                                                              Łk 19
Jezus na widok miasta zapłakał: „O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi”.

Rozważanie:
Trzeba zobaczyć w Jezusie Zbawcę. Nie tylko Zbawcę świata, ale Zbawcę mnie samego. On mnie ratuje, wybawia, wyzwala, uwalnia. Od mojej głupoty, małości, podłości. I ciągnie mnie w górę. Bym poznał prawdę – o sobie, o ludziach, o Bogu. I bym się zachwycił. I żył w miłości.