Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Księga Machabejska:                                                      1 Mch 4
Chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić.

Apokalipsa:                                                                      Ap 10
Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach.

Ewangelia:                                                                       Łk 19
„Mój dom będzie domem modlitwy”.

Rozważanie:
Wynagradzać – za swoje zło, za innych zło. Można to zrozumieć, gdy się więcej dostaje, gdy się więcej przyjęło.