Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Daniel:                                                                          Dn 6
Pobiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga.

Apokalipsa:                                                                  Ap 18
Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów Baranka.

Ewangelia:                                                                   Łk 21
„Ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą”.

Rozważanie:
Trzeba przebaczać. Bo jeżeli będziesz chciał pamiętać to, co ci ludzie winni, jeżeli będziesz pamiętał o lekceważącym spojrzeniu na ciebie, powiedzeniu byle jakim, odwróceniu się od ciebie, niepodaniu ci ręki, jeżeli będziesz pamiętał wszystkie krzywdy, które ci ludzie uczynili, to będziesz wciąż tym zasmarkanym dzieckiem, które nic nie rozumie z życia.