Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (3 XII) 

PONIEDZIAŁEK

Izajasz:                                                                                Iz 2
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.

Ewangelia:                                                                           Mt 8
„Powiadam wam, wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą z Abrahamem i Jakubem w królestwie niebieskim”.

Rozważanie:
My jesteśmy odpowiedzialni za dobro i za zło naszego narodu. Przecież to też Polacy. Też mówią po polsku. Też jakoś żyją polską kulturą. To przecież krew z krwi naszej, kość z kości naszej. Istnieje odpowiedzialność społeczna, jak również odpowiedzialność indywidualna za to, co się dzieje w kraju.

Poezja:
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.
                                                                         J. Kochanowski, Pieśń