Biblioteka


WTOREK 
WTOREK

Izajasz:                                                                                    Iz 11
Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Sprawiedliwość mu będzie pasem na biodrach. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał.

Ewangelia:                                                                               Łk 10
Jezus rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.

Rozważanie:
Życzyć nam trzeba, abyśmy czuli się bezpieczni w naszych domach. Że nikt nie wtargnie, nie oszuka, nie okłamie, nie zrabuje, nie zamorduje. Ąbyśmy byli bezpieczni na naszych ulicach. Tak marzymy o tym, aby być narodem, gdzie miłość, sprawiedliwość, pokój, wolność będą najwyższymi wartościami.