Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Izajasz:                                                                            Iz 25
W owym czasie Pan zastępów zedrze na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza.

Ewangelia:                                                                       Mt 15
Polecił ludowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszy.

Rozważanie:
Nie wolno nam się nie przerażać złem. Nie wolno nam wzruszać ramionami. Nie wolno nam powiedzieć, że nas to nic nie obchodzi. To, co się dzieje, dzieje się w żywej tkance naszego narodu. To jest nasze, a więc i moje, Dzieje się również we mnie. Trzeba być przerażonym, wstrząśniętym.