Biblioteka


CZWARTEK 

CZWARTEK

Izajasz:           
Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał.

Ewangelia:          
„Nie każdy, który Mi mówi: >Panie, Panie< wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie”.

Rozważanie:
Aby zaistniało dobre społeczeństwo, trzeba mieć dobre rodziny, dobre domy. Nie ma lepszego lekarstwa, lepszej drogi, lepszego wynalazku.