Biblioteka


UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Księga Rodzaju:                                                                       Rdz 3
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej.

Psalm:                                                                                      Ps 98
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Paweł:                                                                                      Ef 1
Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów.

Ewangelia:                                                                               Łk 1
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

Rozważanie:
Przejawów, form, kształtów, kolorów twojej religijności może być niezmierzona ilość. To mogą być nabożeństwa do Matki Najświętszej – twój umiłowany miesiąc maj, październik, ukochana Litania Loretańska, Godzinki. To może być nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu, do św. Tadeusza Judy albo św. Antoniego czy jakiegokolwiek innego świętego. To jest krzyżyk, który nosisz na szyi, obrazek, który trzymasz w portfelu, obraz, który powiesiłeś na ścianie, przy którym dobrze ci się modli, figura Matki Boskiej w jakimś szczególnym kościele do którego zachodzisz.
Czy to nie jest dewocja? Dewocja byłaby wtedy, kiedy nie byłoby efektu w twoim codziennym życiu.

Poezja:
Jako więc lilii panieństwo strzeliste
Podziwia potem Syn i błogosławi,
że takie proste i ładne, i czyste –
Tak pierwej Ojciec swym Aniołem jawi
Błogosławieństwo Panience ubogiej,
I proroczymi nawiane skrzydłami
Uiszcza ziarno, aż czasów odłogi
Westchnęły kwiatem… P a n n o  n a d  P a n n a m i,
 Módl się za nami…
                                          C.K. Norwid, Do Najświętszej Panny Marii. Litania