Biblioteka


CZWARTEK 

CZWARTEK

Izajasz:                                                                               Iz 41
Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośród nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki. Ażeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pana to uczyniła.

Ewangelia:                                                                          Mt 11
„Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść”.

Rozważanie:
Tak pokochać człowieka – bezgranicznie, bez pamięci – by pójść z nim w życie, łącząc się węzłem małżeńskim. Z czasem ta miłość szalona, wariacka prawie krzepnie, dojrzewa, zmieniają się kolory, nastroje, atmosfera – ale wciąż ta sama, choć inna. Bardziej dojrzała, wypróbowana. Choć wciąż świeża.