Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Syracydes:                                                                             Syr 46
Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że tobie jest równy.

Ewangelia:                                                                              Mt 17
Uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz już przyszedł i nie poznali go”.

Rozważanie:
A my powtarzamy. Ale to jest tak jak z utworem Chopina. On napisał, wyśpiewał to, „co mu w duszy grało”. A przychodzi pianista, rozkłada nuty i zaczyna grać. Albo klepie, albo jest artystą. Albo jest płytą nagraną, albo jest artystą. A wtedy to już nie on – to Chopin w nim śpiewa. A nawet to nie Chopin – to piękno w nim śpiewa.
Podobnie z świętami.