Biblioteka


PONIEDZIAŁEK  (17 XII)17 GRUDNIA

Księga Rodzaju:                                                                                                 49
Ciebie sławić będą twoi bracia, będą ci oddawać pokłon.

Ewangelia:                                                                                                           Mt 1
Od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Rozważanie
Po co ten rodowód Józefa? Przecież on nie był ojcem, ale tylko opiekunem Jezusa.
Trzeba by powiedzieć: był aż opiekunem – czyli wychowawcą. Czyli obok Marii drugim człowiekiem wychowującym Jezusa. Jeżeli Maria była niepokalanie poczęta, to on powinien być człowiekiem na najwyższym poziomie moralnym. Aby stanąć na wysokości zadania, które Bóg mu powierzył.

Poezja:
A podobno jest gdzieś ulica,
(lecz jak tam dojść? którędy?)
ulica zdradzonego dzieciństwa,
ulica Wielkiej Kolędy. 
                                           K.I. Gałczyński, Powrót