Biblioteka


WTOREK (18 XII)18 GRUDNIA

Jeremiasz:                                                                                                    Jr 23
Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

Ewangelia:                                                                                                     Mt 1
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

Rozważanie:
Słowo Boże przyszło na świat jako Dziecię. Był Synem Marii. Był osadzony w rodzinie. A przecież można sobie wyobrazić inne wersje. Że Duch Święty zstąpiłby na człowieka już dorosłego. Że Bóg Wszechmogący uznałby dorosłego człowieka za swojego syna.
Ten fakt przyjścia na świat Słowa Bożego jako Dziecka jest jakimś niebywałym dowartościowaniem w naszych oczach instytucji rodziny.

Poezja:
Na ulicy tej taki znajomy,
w kurzu z węgla, nie w rajskim ogrodzie,
stoi dom jak inne domy,
dom, w którymżeś się urodził. 
                                            K.I. Gałczyński, Powrót