Biblioteka


śRODA  (19 XII)19 GRUDNIA

Księga Sędziów:                                                                                               Sdz 13
Anioł Pański ukazał się kobiecie, mówiąc: Oto poczniesz i porodzisz syna, chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem. On to zacznie wybawiać Izraelitów z rąk filistyńskich.

Ewangelia:                                                                                                           Łk 1
Ukazał mu się anioł Pański. Przeraził się na ten widok Zachariasz. Anioł rzekł do niego: „Zachariaszu, żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan”.

Rozważanie:
Można obserwować ogromną rozpiętość w traktowaniu tradycji rodzinnych, związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Są ludzie, są rodziny, które uważają te święta za wydarzenia zupełnie istotne w ich życiu. A z drugiej strony obserwujemy przykłady jakiejś trywializacji, powierzchowności w podchodzeniu do obrzędów świątecznych. Oczywiście, tak to już jest, takie jest społeczeństwo – jedni traktują tradycje jako prawdziwie święte, drudzy jako pustą obrzędowość. Ale jest to probierzem wielkości i małości człowieka, jego mądrości czy głupoty – w podejściu nie tylko do świąt, ale w ogóle do swojego życia.

Poezja:
Ten sam stróż stoi przy bramie.
Przed bramą ten sam kamień.
Pyta stróż: „Gdzieś pan był tyle lat?”
„Wędrowałem przez głupi świat”. 
                                             K.I. Gałczyński, Powrót