Biblioteka


CZWARTEK (20 XII)20 GRUDNIA

Izajasz:                                                                                                        Iz 7
Pan przemówił do Achaza: Proś dla siebie o znak od Pana Boga twego.

Ewangelia:                                                                                                 Łk 1
Bóg wysłał Anioła Gabriela do dziewicy, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł rzekł: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”.

Rozważanie:
Tyle cudowności. Anioł pojawia się Marii i zwiastuje Jej wolę Boga Ojca. Maria przychodzi do Elżbiety, a wtedy Duch Święty daje poznać Elżbiecie, że to Matka Syna Bożego. Aniołowie pojawiają się pasterzom i śpiewają „Chwała na wysokości Bogu”. Gwiazda ukazuje się Trzem Mędrcom i prowadzi ich do Betlejem. Czy nie za dużo tych cudowności? To wszystko na to, żeby nas obudzić. Jak tych pasterzy, którzy spali w noc betlejemską.
Matka Najświętsza objawia się w Lourdes, w La Salette, w Fatimie. W Neapolu rokrocznie burzy się krew w ampułkach – mówią, że to krew Jezusowa. Czasem obraz Matki Boskiej płacze – jak w katedrze w Lublinie. Niektóre objawienia Kościół uznaje, niektórych nie uznaje.

Poezja:
Więc w górę szybko po schodach.
Wchodzisz. Matka wciąż taka młoda.
Przy niej ojciec z czarnymi wąsami.
I dziadkowie. Wszyscy ci sami. 
                                      
    K.I. Gałczyński, Powrót