Biblioteka


CZWARTEK 27 XII27 GRUDNIA
ŚWIĘTEGO JANA EWANGELISTY

Jan:                                                                                                                    1 J 1
Życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczyli i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione.

Psalm:                                                                                                                Ps 97
Pan króluje, wesel się ziemio,
radujcie się liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego,
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Ewangelia:                                                                                                        J 20
Maria przybyła i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

Rozważanie:
Jesteśmy tajemnicą dla siebie. Ile razy rodzice zaskoczą dziecko – które potem mówi, że nie spodziewało się, że mamę na to stać czy ojca, że nie przypuszczało, że rodzice tak się potrafią zachować, że zdobędą się na taką wypowiedź, na taką decyzję. I tego typu stwierdzenia będzie można usłyszeć coraz.

Poezja:
Z Tobą ja gadam! Słów nie mam dla Ciebie:
Myśl Twoja każdej myśli mej wysłucha;
Najdalej władasz i służysz w pobliżu,
Król na niebiosach, w sercu mym na krzyżu! 
                                           A. Mickiewicz, Rozmowa wieczorna