Biblioteka


30 grudnia
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY30 GRUDNIA
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

Syracydes:                                                                    Syr 3
Pan uczcił ojca przez dzieci, prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.

Psalm:                                                                            Ps 128
Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Paweł:                                                                            Kol 3
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie utraciły ducha.

Ewangelia:                                                                      Łk 2
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem światecznym.

Rozważanie:
Ile razy dziecko zaskoczy rodziców – tak że aż w głowę zachodzą, skąd w nim takie pytanie, skąd taka wypowiedź godna człowieka dojrzałego, doświadczonego, teologa, filozofa. A zdawało im się, że o dziecku wiedzą wszystko.
Rodzice powinni stwarzać taką atmosferę, żeby dzieci miały odwagę pytać o wszystko, co zechcą. Żeby nie bały się mówić tego, co myślą.

Poezja:
Do Twego żłóbka, Boże Dziecię,
wiodła mnie gwiazda: matka.
I nie wiedziałem nic o świecie
w granicach mego światka.
                                      K.H.Rostworowski: Powrót