Biblioteka


ŚRODA (2 I)2 STYCZNIA

Jan:                                                                                          1 J 2
Trwajcie w Nim tak, jak was nauczył. Abyśmy, gdy się zjawi, nie doznali wstydu.

Ewangelia:                                                                               J 1
Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie”.

Rozważanie:
Dziwne pytanie skierowane do Jana: „Czy jesteś Eliaszem?” O co oni pytają? Przecież on jest Janem Chrzcicielem. Ma swoją matkę i swojego ojca – to Elżbieta i Zachariasz. O co pytają? Czy tak zapatrzył się w tego największego z proroków żydowskich, że dusza jego stała się tak jemu podobna, że prawie identyczna?
Pytanie do ciebie: Czyś tak się zapatrzył w Chrystusa, że możesz nazywać się chrześcijaninem?

Poezja:
Chodziłem z nimi długie lata,
coraz to dalej, dalej…
aż mi zniknęła Twoja chata,
gdzieśmy kolędowali.
                              K.H. Rostworowski, Powrót