Biblioteka


WTOREK 

8 STYCZNIA

Jan:                                                                                            1 J 4
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

Ewangelia:                                                                                Mk 6
A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi i kupią sobie coś do jedzenia”. Lecz On im odpowiedział: „Wy dajcie im jeść”.

Rozważanie:
Jezus mówi, wyjaśniając: Wyście są ubodzy nie dlatego, żeście ukarani przez Pana Boga, tylko dlatego, żeście po prostu ubodzy. Wy jesteście więźniami nie dlatego, że Pan Bóg was skarał, tylko dlatego, że jesteście więźniami. Jesteście niewidomi nie dlatego, że Bóg was skarał, tylko że po prostu jesteście niewidomi. Nie dlatego jesteście uciśnieni, że Bóg was skarał, tylko że po prostu jesteście uciśnieni.

Poezja:
Cóż to wielkiego, Magowie ze Wschodu,
Żeście odkryli po roku podróży
Pana na sianie, między bydłem, gnojem, 
                                                         L.Staff, ***